Uitleg bankgarantie

Garantiestelling

U koopt een (bestaande) woning. Wanneer de aankoop definitief is, vraagt de verkoper om een (bank)garantie of een waarborgsom. Daarmee beschermt hij zich tegen financiële gevolgen van het niet doorgaan van de verkoop van de woning. Bijvoorbeeld als u op het laatste moment besluit de woning niet te kopen. Het bedrag van de (bank)garantie of waarborgsom is meestal 10% van de aankoopsom. Deze Garantiestelling wordt afgesloten bij BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. , Hoevestein 28 in Oosterhout.

Mogelijkheden

  • U stort zelf 10% van de aankoopsom bij de notaris. Zodra de koop is afgerond, krijgt u dit bedrag terug.
  • U vraagt een Garantiestelling aan. Zo hoeft u niet uw eigen geld aan te spreken.
    De kosten voor de Garantiestelling zijn 1% van het garantiebedrag, met een minimum premie van € 100,-.

Moet ik het garantiebedrag terugbetalen?

Hebben wij het garantiebedrag aan de notaris betaald? Dan betaalt u het garantiebedrag binnen dertig dagen aan ons terug.

Kan ik de garantiestelling verlengen?

Hebt u tijdens de looptijd van de garantiestelling meer tijd nodig? Bijvoorbeeld door vertraging met de bouw van de woning. Dan kunt u tijdens de looptijd van de garantiestelling de looptijd kosteloos verlengen tot maximaal 1 jaar.

Waarvoor kan ik de garantiestelling aanvragen?

U kunt de garantiestelling alleen aanvragen voor het kopen van een woning.

Waarvoor kan ik de garantiestelling niet aanvragen?

U kunt de garantiestelling niet aanvragen voor:

  • het zelf bouwen van een woning waarbij de aannemer om een garantiestelling vraagt
  • een verbouwing van de woning waarbij de aannemer om een garantiestelling vraagt
  • panden die niet als woning dienen, bijvoorbeeld een garagebox die niet aanpandig is of een winkelpand

In de Algemene voorwaarden GS0816 leest u alle details.

Bankgarantie algemene voorwaarden

Bankgarantie aanmeldformulier

Pin It on Pinterest