Bijpassende verzekeringen

Om ervoor te zorgen dat je prettig kunt blijven wonen na een financiële tegenvaller, bijvoorbeeld doordat je arbeidsongeschikt raakt, laten we zien wat de gevolgen kunnen zijn voor jou en bieden wij jou een passende oplossing.

Overlijdensrisicoverzekeringen

Bij Mevrouw de Hypotheekadviseur kan je in combinatie met de hypotheek ook een overlijdensrisicoverzekering en/of een maandlastbeschermer afsluiten. De overlijdensrisicoverzekering keert uit indien een verzekerde tijdens de looptijd komt te overlijden. Je hebt diverse soorten overlijdensrisicoverzekeringen.

Je kan een vast bedrag verzekeren gedurende de looptijd. Maar je kan er ook voor kiezen om het uit te keren bedrag tijdens de looptijd te laten dalen. Dat kan zowel annuïtair als lineair. Veel geldverstrekkers verplichten je een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten indien je meer financiert dan 80% van de marktwaarde.

Een voorbeeld van een overlijdensrisicoverzekeringen

  • Je koopt een woning van € 200.000,- met een getaxeerde marktwaarde van eveneens € 200.000,- .
  • Je sluit een annuïteitenhypotheek af ter hoogte van € 200.000,-
  • Echter is 80% € 160.000,-. Dan wordt er dus gevraagd om een verzekering af te sluiten van ten minste € 40.000,-. Deze mag gelijkblijvend of annuïtair dalend zijn.

Stel dat je de woning financiert met twee inkomens en door het overlijden van één van beiden één inkomen deels of volledig wegvalt. Kan de langstlevende dan nog blijven wonen en alle lasten betalen?

Is het antwoord ja, dan volstaat de al dan niet verplichte dekking. Maar is het antwoord op deze vraag nee, dan is het raadzaam te bepalen met welk bedrag de hypotheek verlaagd moet worden, of welk bedrag je maandelijks aan extra inkomen nodig hebt. Als je dat weet kan je daar een passende overlijdensrisicoverzekering bij afsluiten. Het is verstandig om dit te doen, maar geen verplichting. Je kunt er ook voor kiezen om het risico te aanvaarden. Mevrouw de Hypotheekadviseur voorziet je van advies zodat je exact weet wat je risico is en wat het kost om het risico financieel af te dekken met een verzekering.

Maandlastbeschermers

De naam zegt het al, je maandlasten beschermen tegen financiële tegenvallers. Bijvoorbeeld als zich onverwachte situaties voordoen zoals een langdurige ziekte, een ongeval of baanverlies. Als dat gebeurt kan het inkomen flink omlaag gaan. Kan je in dat geval de maandlasten nog wel betalen? En zo ja, hou je dan ook nog wat over om prettig te blijven leven? Bij ons kan je een verzekering afsluiten die ervoor zorgt dat je niet in de financiële problemen beland mocht je door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid in inkomen achteruit gaan.

Kosten advies en in orde maken van de verzekering

  • De kosten voor advies en in orde maken van één overlijdensrisicoverzekering bedragen € 125,-
  • De kosten voor advies en in orde maken van één maandlastbeschermer bedragen € 150,-

Wil je gelijktijdig een extra overlijdensrisicoverzekering of een extra maandlastbeschermer afsluiten dan kost deze extra polis € 90,-. Je kunt deze verzekeringen uitsluitend aanvragen in combinatie met een hypotheek.

Waar kunnen wij u nog meer mee van dienst zijn? 

Taxatie rapport

Dit rapport wordt gemaakt door een onafhankelijk gecertificeerde taxateur. In het rapport wordt de marktwaarde van de woning bepaald en de algemene staat van onderhoud beschreven.

Bankgarantie

Dit vraagt de verkoper voor extra zekerheid aan de koper. Een bankgarantie is een garantie van de bank, dat de borgsom die de koper aan de verkoper moet betalen, indien nodig, wordt voldaan.

Lees meer >

Overbruggingskrediet

Heb je een woning met overwaarde en je wilt de overwaarde gebruiken bij de aankoop. Vaak komt de overwaarde te laat beschikbaar. De bank wil die overwaarde wel “voorschieten” d.m.v. een overbruggingskrediet.

Schenkingsovereenkomst

Is een overeenkomst tussen jou en de schenkers waarin de afspraken duidelijk staan omschreven zoals; wie er schenkt en wie het krijgt, het bedrag dat geschonken wordt en waarvoor de schenking bedoelt is.

Pin It on Pinterest